Raki 2

Uutiset

9.5.2018

Palautekyselyn perusteella viime vuonna jaettu maanparannusaine sai positiivisen vastaanoton. Tärkeimmiksi syiksi käyttää jatkossakin vastaavaa tuotetta määriteltiin ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja luomun suosiminen. Lannoitekäytön lisäksi tuotetta käytettiin puutarhoissa katteena pensaiden juurilla. Kehitystoiveet liittyivät tuotteen rakenteeseen, mikä voisi olla hienojakoisempaa ja tasalaatuisempaa. Nämä toiveet pyritään huomioimaan jatkossa. 

25.4.2018

Vesistökasvit ovat tehokkaita fosforin ja kaliumin kerääjiä. Kun kasvi poistetaan vesistöstä biokaasuntuotantoa varten, samalla saadaan järvestä pois ravinteita ja kierrätettyä ravinteet takaisin viljelykiertoon. Hyödyntämällä vesistökasveja biokaasuntuotannossa, saadaan vähennettyä vesistöjen ravinnekuormaa kahta kautta: vähentämällä keinolannoitteiden käyttöä ja vielä poistamalla jo olemassa olevia ravinteita vesistöistä.

Tutkituista vesikasveista paras kaasuntuotto oli järvikaislalla. Vedessä kelluvilla kasveilla (uistinvita, vesirutto) oli heikompi kaasuntuotto kuin korsimaisilla (kaislat, ruo’ot). 

2.5.2017 Yle Uutiset Keski-Suomi.

27.4.2017 Artikkeli Laukaa-Konnevesi lehdessä

27.4.2017 Saatavilla lannoitevalmistetta kotipuutarhaan!

Kalmarin maatila tarjoaa tankkaajille ja muille kiinnostuneille mahdollisuuden testata nurmesta tehtyä lannoitevalmistetta omassa kotipuutarhassa. Lannoite on saanut Eviran hyväksynnän ja sitä voidaan käyttää lannoitteena esim. vihannesviljelyyn. Ravinteita tuotteessa on niin paljon, että sitä tulee käsitellä lannoitteena eli sekoittaa muuhun maa-ainekseen. Sekoitussuhde riippuu siitä mitä viljellään. Esim. tomaatti vaatii enemmän ravinteita kuin typensitojakasvi herne. Nurmipohjaisessa lannoitteessa typpeä on paljon, fosforia taas vähemmän. Jotkut vihannekset, kuten peruna, voivat vaatia fosforilisää nurmilannoitteen lisäksi. Tässä hankkeessa selvitämme juuri sitä, miten nurmilannoitetta olisi parannettava, jotta se parhaiten vastaisi kotiviljelijöiden tarpeita. Lannoitetta saa noutaa Kalmarin maatilalta, kunhan antaa samalla yhteystiedot ja lupaa vastata yhteen kyselyyn, joka lähetetään kasvukauden jälkeen.

Tarkempi tiedote ja tuoteseloste.

Hankkeen kuvaus

Olemme saaneet myönteisen rahoituspäätöksen tutkimushankkeelle, jossa kehitetään jo toimivaksi osoitetun kuivamädätyslaitoksen luomukelpoisten lannoitevalmisteiden tuotteistamista sekä pilotoidaan vesistökasvimassojen käyttöä prosessissa.

Arviointiryhmän mukaan hanke tuottaa haettuun rahamäärän nähden tuloksia hyvin kustannustehokkaasti. Lisäksi on selvää, että hankkeen kautta myös vesiin päätyvä ravinnekuormitus vähenee.

Ministeri Kimmo Tiilikainen on myös tyytyväinen ja lisää ”Jo tunnettu keskisuomalainen biopolttoaineen tuottaja Metener Oy jatkaa hankkeessaan määrätietoista työtään ravinteiden kierrätyksessä ja jatkokehittää biokaasuprosessien lopputuotteita lannoitekäyttöön. Tässä hyvässä työssä erityisesti huomioidaan paikalliset ja alueelliset raaka-aineet.”

Hankkeen kesto:

1.1.2017 – 30.6.2018

Lehdistötiedote Keski-Suomen alueelle.