Metener Oy on solminut VSS Biopower Oy:n kanssa sopimuksen biokaasun jalostimen toimituksesta.  Toimitettava jalostin mitoitetaan 300 N m3/h raakakaasumäärän jalostamiseksi liikennepolttoaineeksi.  Jalostimen valmistus on aloitettu ja sen toimitus asiakkaalle on loppusyksyllä 2020. Metener Oy:n toimitukseen sisältyy myös kaasutankkausaseman suunnittelua ja laitteita.

 VSS Biopower Oy:n biokaasulaitos sijaitsee Säkylässä ja se käyttää raaka-aineenaan ruokaketjun sivuvirtoja ja peltobiomassoja.  Laitos on valmistumisvaiheessa ja se on alkanut jo tuottaa kaasua kevään aikana. 

www.metener.fi