Kymenlaakson Jäte Oy:n biokaasulaitoksen 12 viikkoa kestäneet toimintatakuukokeet on ohi ja laitos on luovutettu asiakkaalle. Toimintatakuukokeissa seurattiin laitoksen käsittelykapasiteettia, kaasuntuottoa, energiankulutusta ja muita käyttökuluja. Vaikka koejakso sattui erittäin kylmään ajanjaksoon, laitoksen energiankulutuksen ja käytettävyyden takuuarvot täyttyivät kirkkaasti.

”Laitoshanke oli kokonaisuutena Metener Oy:lle erittäin tärkeä referenssi panosmädätystekniikasta. Vaikka Metener Oy:n tarjoamat ratkaisut on aina testattu yrityksen omissa täyden mittakaavan sovelluksissa, on ensimmäinen asiakkaalle toimitettu vastaavan teknologian sovellus aina tärkeä askel. Lisäksi yhteistyö Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa sujui loistavasti koko projektin ajan” kertoo Metener Oy:n toimitusjohtaja Erkki Kalmari. ”Aina kuitenkin pientä kehitettävää löytyy; laitostoimitus viivästyi 16 päivää viime keväänä urakkasopimuksessa sovitusta, sillä emme varanneet tarpeeksi aikaa mikrobiympin kasvatukseen, jotta takuukokeet olisi voitu aloittaa riittävällä kaasuteholla neljä kuukautta sitten” jatkaa Kalmari.

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kari Martikainen on myös tyytyväinen: ”Erityisesti haluan kiittää Meteneriä kokonaisurakasta, joka piti eurolleen sovitun mukaisesti. Saimme toimivan laitoskokonaisuuden ilman lisätöitä tai -veloituksia.”

Tällä hetkellä Metener rakentaa Kymenlaakson jätteen laitoksen ”sisarlaitosta” Palopuron Agroekologiseen symbioosiin, jossa maatalouden raaka-aineista valmistetaan luomulannoitteita ja liikennebiokaasua.