Koetoiminta

Biokaasun tuotantokokeet

Olemme tehneet lukuisia kokeita eri syötemateriaaleilla. Ennen täyden mittakaavan laitoksen rakentamista on hyvä tehdä pienimuotoinen (10 litran) tai pilot-kokoluokan (2-3 m3) koe todellisilla laitokseen tulevilla syötteillä. Kokeissa selviää biokaasuntuotto (esim. m3/tnTS) sekä kaasun metaani-, hiilidioksidi-, happi- ja rikkivetypitoisuudet. Samalla selviää optimaalinen kuormitustaso ja mahdollinen vaahdonmuodostus. Määritämme myös kuiva-aineen ja orgaanisen kuiva-aineen osuudet syötteissä ja suuremmilla koereaktoreilla kuiva-aineiden osuuksia tarkkaillaan myös reaktorilietteestä kokeen aikana. Tarvittaessa seuraamme myös pH:ta ja reaktorilietteen puskurointikykyä. Pitkällä kokemuksella biokaasun tuotannosta pystymme kertomaan millä kuormitustasolla ja syötteillä prosessi pysyy tasapainossa. Lopputuotteesta voimme teettää myös ravinne- ja/tai mikrobianalyysin, mitkä kertovat lopputuotteen arvosta lannoitekäytössä.

Asiakkainamme ovat olleet mm. elintarviketeollisuus, elintarviketuottajat, energiayhtiöt, jäteyritykset, kunnat ja kehitysyhdistykset.

Testattuja syötemateriaaleja mm.

 • Perunan kuorimojäte ja soluneste
 • Golfkentän leikkuujäte
 • Kasvit (maissi, säilörehu, tuore nurmirehu, olki, ruokohelpi, kaali)
 • Huonolaatuiset kasviöljyt
 • Kasvihuoneen lehtibiomassat
 • Sian- ja naudanliete sekä kuivalannat
 • Kalkkunan ja broilerin lannat, munintakananlanta
 • Hevosenlanta
 • Minkinlanta
 • Hake
 • Teurasjäte
 • Biojätteet