Biokaasun jalostuslaitoksen toimittamisesta on sovittu Biokymppi Oy:n ja Metener Oy:n kesken. Toimitettavan laitoksen kapasiteetti mitoitetaan 300 Nm3/h raakakaasumäärän jalostamiseksi. Jalostuslaitos varustetaan myös lämmöntalteenottojärjestelmällä, jolloin mädätysprosessista jalostukseen tulevan raakakaasun ja jalostusprosessin hukkalämmöt voidaan hyödyntää biokaasulaitoksella. Tavoitteena on saada ensimmäiset oman maakunnan jätteistä tuotetut biokaasut auton tankkiin tammikuun 2023 loppuun mennessä.

”Olemme iloisia että tarjoamamme kotimainen teknologia ja palvelu pärjäsi tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Meillä on pitkä kokemus jalostimien valmistuksesta. Niillä tuotetulla kaasulla on ajettu vuosien varrella jo kymmeniä miljoonia kilometrejä ja edistetty kestävää autoilua” sanoo Metener Oy:n toimitusjohtaja Johanna Kalmari.