VIENTIVALMIUKSIEN PARANTAMINEN

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Metener Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta vientivalmiuksien parantamiseen. Avustuksessa on mukana Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Hanke toteutetaan 23.11.2017 – 31.08.2019 välisenä aikana.

Hankkeessa tehdään kehittämistoimenpiteitä, joilla tuetaan yrityksen vientimahdollisuuksia. Metener Oy:llä on paljon potentiaalisia vientituotteita, joita tässä hankkeessa jatkokehitetään, sertifioidaan näihin liittyviä menetelmiä ja muotoillaan palveluja. Vientistrategiaa selkeytetään ja varmistetaan IPR:n suojauksia. Hankkeen tavoite on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja erityisesti vientiä sekä lisätä työpaikkoja.