Metener Oy toimitti ST-Koneistukselle Ylöjärvelle biokaasun kuljetus- ja paineenalennusratkaisun turvaamaan konepajan häiriöttömän toiminnan, vaikka fossiilikaasutoimitukset kaasuverkosta loppuisivat. Konepaja tarvitsee metaania kriittisenä osana koneistettujen kappaleiden käsittelyä. Samalla käyttäjä voi vaihtaa Venäjältä tuodun kaasun paikalliseen vaihtoehtoon. Metener Oy voi toimittaa huoltovarmuutta parantavia kaasun kuljetus- ja varastointiratkaisuja teollisuuteen asiakkaan tarvitsemilla kapasiteeteilla ja painetasoilla. Kysy lisää myynniltämme!