Biokaasulaitokset

Lietereaktori

Kuivareaktori

Kuivareaktori palkittiin kolmen tähden uutuustuotteena KoneAgria -messuilla Tampereella 2015.

Energiantuotanto:

  • Kattila. Biokaasua voidaan käyttää lämmityskäytössä polttamalla se kaasupolttimella normaalissa öljykattilassa. Hyötysuhde on 90 %.
  • Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto. Biokaasusta voidaan tehdä sähköä kaasugeneraattorilla ja kun pakokaasulämmöt otetaan talteen, kokonaishyötysuhde on noin 85 %. Tästä sähköä on 35-42% riippuen generaattorista.
  • Liikennepolttoaine. Tätä käyttöä varten biokaasu puhdistetaan ja paineistetaan, jolloin metaanipitoisuus nousee 95-98 %:iin. Kokonaishyötysuhde on 98 %.
  • Kaasun siirto. Putkella lähikiinteistöihin (alle 10km) tai puhdistettuna ja paineistettuna pulloissa etäasemalle tai suureen käyttökohteeseen.

Rakentaminen

Metener voi toimittaa biokaasulaitoksen avaimet käteen toimituksena tai osatoimituksena, jolloin toimitetaan vähintään prosessisuunnittelu.

Biokaasulaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan mm. seuraavia lakeja ja asetuksia:

  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)