Prosessivalvonta ja -ohjaus

Prosessin ylösajon jälkeen tuemme asiakasta laitoksen ja laitteistojen (kuten jalostus) käytössä ja hallinnassa. Etuna on asiakkaan perehtyminen ja toimintavastuun ottaminen prosesseista vähitellen.

Tarjoamme kolmea tukitasoa:

1. Päävastuu prosessien hallinnasta ja valvonnasta on meillä etäyhteyden avulla (virka-ajalla ja sen ulkopuolella). Viikottaiset tilannepalaverit yhdessä asiakkaan kanssa. 

2. Tuemme prosessien hallintaa ja valvontaa säännöllisillä tarkastuksilla (virka-ajalla) ja havaintojen viikottaisilla läpikäynneillä. 

3. Tuemme ja opastamme tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä.

 

Päivystyspalvelu järjestetään sopimuksesta.

 

Automatisointi

Automaatiosuunnittelu ja -asennukset vuosien kokemuksella. Laitosten automaation suunnittelee automaatioinsinööri ja asennuksista vastaa automaatioasentaja, joilla molemmilla on useiden laitosten kokemus.

Esimerkit automatisoinneista:

– Mittaukset: Lietteen virtaus- ja lämpötila, säiliön pinnankorkeus, kaasun paine- ja virtaus, kaasuvaraston koko.

– Sekottimien, pumppujen ja puhaltimien etäohjaus ja tehonsäätö.

– Laitoksen valvonta- ja hallintaohjelman suunnittelu, toteutus ja asennus. Ohjelman päivitykset. Etähallinta ja -valvontaominaisuudet, myös mobiilisovellus.

– Hygienisoinnin valvonta- ja ohjaus. Hygienisointilämpötilan ja -ajan tallennus omavalvontaa varten.

– Bio/maakaasun lämpötilakompensointi kaasun tankkausjärjestelmän yhteyteen.

– Hälytys- ja varoitusjärjestelmät.