Kompakti kuivareaktori Muurameen

Metener on sopinut kahden kuivareaktorin toimituksesta Muurameen. Kokoluokka on n. 250 MWh/vuosi ja energia käytetään useammassa kotitaloudessa. Reaktorit ja näihin kiinteästi liittyvä tekninen tila valmistetaan kokonaan konepajatyönä. Aiemmista isomman kokoluokan...

Jalostintoimitus BioKymppi Oy:lle

Biokaasun jalostuslaitoksen toimittamisesta on sovittu Biokymppi Oy:n ja Metener Oy:n kesken. Toimitettavan laitoksen kapasiteetti mitoitetaan 300 Nm3/h raakakaasumäärän jalostamiseksi. Jalostuslaitos varustetaan myös lämmöntalteenottojärjestelmällä, jolloin...