10.10.2017 Kouvolan kuivamädätyslaitos valmistui ja otettiin käyttöön aikataulussa.