Palopuron Biokaasu Oy kuivareaktorilaitos, Hyvinkää

Rakennettu ja käyttöönotettu vuonna 2018. Tuottaa 2500 MWh vuosittain viherlannoitusnurmesta, hevosen- ja kannalannasta. Biokaasu jalostetaan ja paineistetaan liikennepolttoaineeksi, joka myydään rakenteilla olevalla Nivoksen tankkausasemalla Knehtilän tilan yhteydessä. Metener Oy omaa tekniikkaa on tuotantolaitoksen lisäksi jalostus ja paineistusjärjestelmät. Biokaasusta tuotetaan myös lämpöä Knehtilän tilalle ja tulevaan leipomoon. Palopuron Biokaasu Oy:n omistavat Nivos Energia Oy, Knehtilän tila, Metener Oy ja Lehtokummun tila.

Lisätietoja: https://www.nivos.fi/yrityksesta/palopuron-biokaasu/palopuron-biokaasu

Kymenlaakson Jäte Oy kuivareaktorilaitos, Kouvola

Kuivamädätyslaitos Kouvolaan jäteasemalle käsittelemään viherjätettä ja rasvakaivolietettä. Biokaasu käytetään sähköntuotantoon.

Leppävesi / kuivareaktori

Kalmarin maatilalle panostoiminen reaktori kuivien biomassojen (olki, ylivuoteiset heinät, kuivalanta, hake) energiakäyttöön. Patentoidun kuivareaktorin etuja on erittäin pieni sähkönkulutus ja vähäinen työmäärä. Reaktoria ei syötetä päivittäin, vaan se täytetään ja tyhjennetään 3-4 kertaa vuodessa.

Jatkuva kaasuteho on säädettävissä 50-150 kW välillä.

 

 

Joutsa

Case – tarkastelu avautuu tästä.

Vuonna 2014 valmistunut biokaasun tuotantolaitos. Biokaasu puhdistetaan liikennekäyttöön ja sillä lämmitetään myös biojätteen käsittelyhalli sekä reaktori. Joutsan laitokseen otetaan vastaan erilliskerättyä biojätettä, elintarviketeollisuuden jätteitä sekä puhdistamolietettä.

Huittinen

Biokaasulaitos Huittisissa, johon Metener toimitti prosessisuunnittelun ja tekniikan. Laitoksella käytetään syötteenä sianlietettä, nurmea, puintijätettä, kuivalantaa ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Laitokselle voidaan ottaa vastaan monentyyppisiä jakeita lietemäisistä puuromaisiin ja kuiviin jakeisiin.

Reaktoria voidaan ajaa meso- tai termofiilisellä lämpötila-alueella. Jälkikaasuallas toimii liete- ja kaasuvarastona. Kaasu käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon sikalan tarpeisiin. Laitoksella on mahdollisuus 4000-5000 MWh kaasuenergian vuosituotantoon.

Tuorla

Tuorlan maatalousoppilaitos. Piikkiö. Syötteinä merenlahden järviruoko, nurmibiomassa, puutarhan orgaaniset jätteet ja sianlanta. Kaasupoltin+kattila 80 kW sekä Agco Sisu Power dual fuel generaattori 50 kW.

Laitoksella separoidaan reaktorilietteestä kuiva-ainetta, mikä mahdollistaa suuremman kuivien jakeiden käytön laitoksen syötteenä.

Juva

Juvan Bioson biokaasulaitos, joka valmistui vuonna 2010. Syötteinä ovat naudan-, sian- ja kananlanta, vihannesjäte ja viherrehu. Laitosta laajennettiin muutaman toimintavuoden jälkeen lisäämällä hygienisointiyksikkö, mikä mahdollistaa mm. elintarviketeollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisen. Kaasu käytetään yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kasvihuoneen tarpeisiin.

Kiina

Biokaasulaitos ja puhdistin Kiinassa. Syötteenä sianlanta. Kattila ja poltin biokaasulaitoksen lämmitykseen sekä puhdistin, jolla biokaasu puhdistetaan ja paineistetaan pulloihin ja käytetään keittiökaasuna.

Kuopio ja Kouvola

Savonia-ammattikorkeakoulun liikuteltava biokaasulaitos opetus- ja tutkimuskäyttöön. Kaksi 3 m³ biokaasureaktoria, jatkuva kaasuteho noin 2-3 kW, biokaasun käyttö prosessin ja tutkimustilan lämmitykseen.

Kouvolan seudun ammattiopiston biokaasulaitos opetuskäyttöön ja jätteen käsittelyyn.
Reaktoritilavuus 34 m³ ja jälkikaasuallas 14 m³ . Jatkuva kaasuteho noin 10 – 15 kW, biokaasun käyttö sähkön- ja lämmöntuotantoon
monipolttolaitoksessa.

Maaninka

Maaningan tutkimuspihaton biokaasulaitos, energian tuotantoon ja maatilan jätteiden käsittelyyn. Syötteinä ovat lietelanta ja kasvibiomassa. Jatkuva kaasuteho noin 100 kW. Biokaasun käyttö yhdistetyssä sähkön- ja lämmön tuotannossa, tuotettu sähkö siirretään verkkoon ja lämpö aluelämpöverkkoon.

Halsua

Riihimäen tilan biokaasulaitos Halsualle. Yhtäjaksoisesti toiminnassa vuodesta 2004. Syötteinä sianliete ja elintarviketeollisuuden sivutuotteet.

Leppävesi

Kalmarin tilan biokaasulaitos on ollut jatkuvassa toiminnassa vuodesta 1998. Laitos on matkan varrella muuttunut, kun reaktori on vaihdettu isompaan ja entinen 150 m3 teräsreaktori toimii nyt hygienisointisäiliönä. Nykyinen reaktori on 1000 m3 ja se on entinen navetan lietesäiliö.

Alla olevasta linkistä lisätietoa:

Case Kalmarin maatila

Biokaasutraktori

Biokaasutraktori yhdessä Valtran ja Agco Sisu Power:n kanssa. Traktori on käytössä Kalmarin tilalla ja sillä korjataan mm. suojavyöhykenurmia kuivareaktoriin. Raskaamassa työkäytössä traktoria tulee tankata 4h välein, mikä maatilan omalla tankkauspisteellä ei ole ongelma.

Biokaasun jalostusyksiköt

  • Leppävesi 25 Nm3 / h, julkisen biokaasuaseman yhteyteen.
  • Kaatopaikkakaasun puhdistin Jyväskylän yliopistolle 8 Nm3 / h
  • Puhdistus- ja paineistusyksikkö Pohjois-Kiinaan 40 Nm3 / h
  • Puhdistin Englantiin 10 Nm3/h. Evergreen Gas on tehnyt puhdistimen käytöstä lyhyen esittelyvideon.
  • Joutsa 60 Nm3/h, julkisen biokaasuaseman yhteyteen.
  • Leppävesi 60 Nm3/h, julkisen biokaasuaseman yhteyteen. Korvasi aiemman yli 10 vuotta toiminnassa olleen jalostuslaitteen.
  • Biokaasun jalostusyksikkö 10 m3/h, Australia.
  • Biokaasun jalostusyksikkö 60 m3/h, Hyvinkää.