Biokaasulaitokset

Vaihtoehdot:

- Lietereaktori -> esite

- Kuivareaktori -> esite

Kuivareaktori palkittiin kolmen tähden uutuustuotteena KoneAgria -messuilla Tampereella 2015.

Energiantuotanto:

  • Kattila. Biokaasua voidaan käyttää lämmityskäytössä polttamalla se kaasupolttimella normaalissa öljykattilassa. Hyötysuhde on 90 %.
  • Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto. Biokaasusta voidaan tehdä sähköä kaasugeneraattorilla ja kun pakokaasulämmöt otetaan talteen, kokonaishyötysuhde on noin 85 %. Tästä sähköä on 35-42% riippuen generaattorista.
  • Liikennepolttoaine. Tätä käyttöä varten biokaasu puhdistetaan ja paineistetaan, jolloin metaanipitoisuus nousee 95-98 %:iin. Kokonaishyötysuhde on 98 %.
  • Kaasun siirto. Putkella lähikiinteistöihin (alle 10km) tai puhdistettuna ja paineistettuna pulloissa etäasemalle tai suureen käyttökohteeseen.

LUONNOS_KONSEPTI4_TEKSTI8.jpg

Rakentaminen

Metener voi toimittaa biokaasulaitoksen avaimet käteen toimituksena tai osatoimituksena, jolloin toimitetaan vähintään prosessisuunnittelu.

Biokaasulaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan mm. seuraavia lakeja ja asetuksia:

  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)