Huittinen

Biokaasulaitos Huittisissa, johon Metener toimitti prosessisuunnittelun ja tekniikan. Laitoksella käytetään syötteenä sianlietettä, nurmea, puintijätettä, kuivalantaa ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Laitokselle voidaan ottaa vastaan monentyyppisiä jakeita lietemäisistä puuromaisiin ja kuiviin jakeisiin.

Reaktoria voidaan ajaa meso- tai termofiilisellä lämpötila-alueella. Jälkikaasuallas toimii liete- ja kaasuvarastona. Kaasu käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon sikalan tarpeisiin. Laitoksella on mahdollisuus 4000-5000 MWh kaasuenergian vuosituotantoon.