Maaninka

Maaningan tutkimuspihaton biokaasulaitos, energian tuotantoon ja maatilan jätteiden käsittelyyn. Syötteinä ovat lietelanta ja kasvibiomassa. Jatkuva kaasuteho noin 100 kW. Biokaasun käyttö yhdistetyssä sähkön- ja lämmön tuotannossa, tuotettu sähkö siirretään verkkoon ja lämpö aluelämpöverkkoon.