Kuopio ja Kouvola

Savonia-ammattikorkeakoulun liikuteltava biokaasulaitos opetus- ja tutkimuskäyttöön. Kaksi 3 m³ biokaasureaktoria, jatkuva kaasuteho noin 2-3 kW, biokaasun käyttö prosessin ja tutkimustilan lämmitykseen.

Kouvolan seudun ammattiopiston biokaasulaitos opetuskäyttöön ja jätteen käsittelyyn.
Reaktoritilavuus 34 m³ ja jälkikaasuallas 14 m³ . Jatkuva kaasuteho noin 10 – 15 kW, biokaasun käyttö sähkön- ja lämmöntuotantoon
monipolttolaitoksessa.